Skjæremaskin for høyhastighetsmaske

  • High Speed Mask Cutting Machine

    Skjæremaskin for høyhastighetsmaske

    Denne maskinen skal sette 3-7 mm bredt elastisk belte på begge sider av ansiktsmaskeemnet ved ultralydsveising. Bare en operatør er nødvendig for å sette ansiktsmasken blank på det bevegelige beltet en etter en, og den ferdige ansiktsmasken vil bli laget av maskinen automatisk. På grunnlag av den gamle maskemaskinen har denne maskinen en mer stabil og høy ytelse og endret sin roterende måte for øresløyfen.